HELOSAN OG PLANETEN.

Holdbarhet er en viktig del av HELOSANS verdigrunnlag. Vi forsøker stadig å omgåes med vår verden på den mest skånsomme måte, for å skape hudpleie som beskytter vår hud og vår natur. Vår aktsomme innstilling til miljøet og vårt engasjement for naturen strekker seg i alt fra spørsmål om å benytte naturressurser og holdbare forpakninger til reduksjon av avfall og redusere utslipp av veksthusgasser. Vi legger stor vekt på å etablere langsiktig samarbeide med leverandører, som gir høy kvalitetsstandard og respektfull utnyttelse av såvel miljø som menneskelig ressurs. Vi strever alltid å fremme et godt liv for alle, også med tanke på kommende generasjoners behov.

GMP – Good Manufacturing Practice
GMP er et regelverk som har som hensikt å sikre at produkter som er direkt relatert til menneskers helse, slik som legemiddel, medisinske verktøy, mat og kosmetikk, produseres i sikre miljøer og forhold. Desifinsert og kontrollert kvalitets på produksjonsplass, miljø, verktøy og produksjonsprosess, personal og råvarematerialet. GMP dekker også denne sektor med kosmetikklover, som gir godkjennelse av produkter i klassen «kosmetika».

Høy kvalitet i hele tilvirkningskjeden

HELOSAN® er ansvarlig i henhold til kosmetikkforordningen, miljø og CSR policy. Våre sikkerhets og kvalitetskontroller i hvert steg i produksjonskjeden sikrer at våre produkter har høyest mulig kvalitet, i hvert enkelt tilfelle. Gjennom å drive og kontrollere hele prosessen fra ide til produkt kan vi garantere såvel trygge og sunne arbeidsforhold som høykvalitets formler med sikre ingredienser.

HELOSAN® produseres under GMP (Good Manufacturing Practice). Formålet med GMP er å levere hudpleie som forbrukere alltid kan stole på og kjenne seg trygge på at de er sikre såvel som effektive. Med innrettet GMP system kan vi sikre at våre produkter produseres under spesifiserte vilkår og standarder som styrer produksjon og forpakningen. I dette arbeidet inngår også regler om personalets utdannelse og ansvarsforholdet.

Trygghet for deg som forbruker i GMP-produksjon:

  • Sikre at overenskommelsen med lovkrav i forhold til kosmetikkforordningen og inneholder i ingrediensene.
  • Produktene godkjennes av en Qualified Person (QP) for å sikre kvalitet.
  • Økt oppmerksomhet om produksjonsikkerhet hos de ansatte.
  • Sikre kontinuerlig kvaliteskontroll og ferdighetstester.
  • Relevante prosesser holdes under kontroll for å forhindre feil under produksjonen.
  • System for reklamasjoner og produktgjenkallelse opprettholdes.

Holdbare råvaror

Bra saker kommer fra beste mulige kilde. Derfor passer vi på at alt vi har med våre HELOSAN produkter er trygge og sunne å anvende, og derfor strever vi etter å anvende holdbart fremstilte råvarer der det er mulig. Vi fortsetter stadig å lete etter nye, enda bedre ingredienser og alternative kilder for å minimere våre miljøpåvirking så mye som mulig.

Gjennom et holistisk synsett kan syntetiske råvarer være en tydelig fordel for både planet og vår hud. Disse ingredienser fremstilles i laboratorium under studerte og sikre forhold. I mange tilfeller er syntetisk produsert ingredienser mer rene og av mer konsekvent kvalitet. For eksempel er mineraloljen paraffinum liquidum et syntetisk og mild ingrediens som med fordel anvendes på en veldig følsom hud eller en hud med eksem. En fordel med nettopp syntetiske råvarer er at man ikke tar av naturens ressures og dessuten får produsenten bedre kontroll over konsentrasjonen, slik at man unngår hudreaksjoner. I visse tilfeller kan dette gjøre syntetisk ingredienser både mer ressursevennlig og kontrollerbare.

Avfallsreduksjon og holdbar emballasje filosofi

or oss hos HELOSAN er det en selvfølgelighet å alltid streve etter at våre hudpleieprodukter er like milde mot vår planet som den er mot vår hud. Vår emballasje filosofi er å ”minske, gjenbruke og gjenvinne”. Ved å holde produksjonen inne EU har vi hos HELOSAN stort fokus på å minske vårt klimaavtrykk på områder som råvarer og sluttprodukt.

Vi ser avfall som en ressurs og arbeider mot sirkulær økonomi ved å bruke resirkulert plastikk. Vi har også droppet doble Forpakningen som feks ytterkartong. Vi ser avfall som en ressurs og arbeider mot sirkulær økonomi igjennom å gjenvinne så mye materialet som mulig. HELOSAN-tuben er produsert med PE-LD 04 gjennvinnbar plast. Vi har også fjernet dobbelt ytterkartonger. Ved å bruke mindre materialet til våre forpakninger sparer vi verdifulle ressurser og hjelper til å unngå unødvendig avfall.

Vi fortsetter å utvikle våre produksjonsmetoder og forpakninger for å spare energi, råvarer og utslipp. På denne måte støtter vi også opp om FN’s globale bærekraftsmål nr 12. Om ansvarlig forbruk og produksjon.

Sosial ansvarstagende

Å produsere HELOSAN- produker er en felles innsats, og vi kjenner oss ansvarlige ovenfor alle innblandede parter. Vi passer på at alle som er involvert i å føre HELOSANS hudpleie produkter frem til forbruker, behandles med respekt og omsorg. Våre rutiner stiller høye krav til leverandører, og vi stiller strenge krav til etisk handel og sosial ansvar bakover i verdikjeden. Vi er fast bestemt på å beskytte menneskerettighetene og tolererer ikke tvangsarbeide eller barnearbeide, lønner under eksistensminimum, korrupsjon eller diskriminering i vår virksomhet eller verdikjede.